Cilj

 • Dizajn i izrada web stranica, kako bi ispravno prezentirale djelatnost, promociju poslovanja, te predstavljanje vlastitih proizvoda i usluga široj javnosti.
 • Web rješenje treba omogučavati posjetiteljima jednostavan i pregledan pristup informacijama o djelovanju i usluga

Postupci

 • Određivanje sadržaja za objavljivanje
 • Raspored sadržaja prema temema i podtemama
 • Okvirni dizajn stranice
 • Raspored sadržaja po pojedinim stranicama
 • Fotografiranje cijelog procesa proizvodnje i proizvoda kako bi se ispravno prikazao proces proivvodnje, izrada proizvoda ili pružanje usluga
 • Pisanje tekstova o pojedinim fazama proizvodnje, proizvodima ili uslugama
 • Korištenje pojmova koja omogučujju da tražilice nađu vašu stranicu
 • Tehnička porška posjetiteljima u smislu pregleda priručnika
 • Kontakt obrazac sa direktnim i indirektnim mailom, slanje maila ili telefoniranje jednim klikom
 • Google maps karta lokacije s navigacijom
 • Korištenje modernih elemenata web-a koji ne iritiraju korisnike (skočni prozori preko cijelog ekrana)
 • Izrada u responsive web dizajnu kako bi korisnici sa različitih platformi imali stranice prilagođene svom uređaju (mobitelu, tabletu, računalu)
 • Pračenje statisktike posjeta stranice